Pobierz informator dla wnioskodawców!

osiedle z mieszkaniami do najmu PFR Nieruchomości

Informator dla wnioskodawców 

TUTAJ POBIERZ BROSZURĘ 

 

 

Jak przebiega nabór?

KROK 1

Wypełnij wniosek przez stronę www.nowytarg.mdr.pl Możesz to zrobić od godz. 10 w dniu 15 października do północy w dniu 5 listopada 2021r. Jeżeli złożysz wniosek prawidłowo, otrzymasz mailem: potwierdzenie, numer wniosku, linki do załączników (czyli dokumentów, które trzeba będzie wypełnić, podpisać i dostarczyć do UM Nowy Targ).

KROK 2

Dostarcz ww. dokumenty do Urzędu Miasta Nowy Targ (ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, pokój 001, Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców). Możesz to zrobić osobiście, pocztą lub kurierem, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Ważne! Koperta musi być zaklejona, z dopiskiem „Dokumenty do naboru – Mieszkanie dla Rozwoju” oraz numerem wniosku.

KROK 3

Czekasz, aż Urząd Miasta sprawdzi wszystkie dokumenty i utworzy listę osób, które przejdą do drugiego etapu naboru, który polega na weryfikacji czynszowej. Uwaga! Nie publikujemy tej listy. Ze wszystkimi będziemy się kontaktować indywidualnie.

KROK 4

Jeżeli przejdziesz pierwszy etap, wyślemy Ci mailem formularz dot. Twojej sytuacji finansowej oraz kilka załączników. Wypełnij formularz w ciągu 7 dni. Poprosimy Cię też o dostarczenie dokumentów związanych z Twoją sytuacją finansową.

KROK 5

Jeżeli pomyślnie przejdziesz oba etapy, numer Twojego wniosku znajdzie się na Ostatecznej Liście Najemców. O Twoim miejscu na liście powiadomimy Cię mailem. Zaprosimy Cię też do wyboru mieszkania. Pamiętaj, że jako pierwsze będą wybierać mieszkanie te osoby, które dostały najwięcej punktów za kryteria społeczne. Uwaga! Jeżeli nie znajdziecie się na liście opracowanej przez samorząd, to jeszcze nie oznacza, że straciłeś szansę na mieszkanie. Zdarza się, że osoby z wysoką punktacją za kryteria społeczne nie przechodzą drugiego etapu, tj. weryfikacji czynszowej lub mają zaległe, przeterminowane zadłużenia. Wówczas proponujemy najem osobom z listy rezerwowej.

 

Kryteria pierwszeństwa

25 czerwca 2021 r. Rada Miasta Nowy Targ podjęła uchwałę Nr XXXI/343/2021, w której zostały określone kryteria pierwszeństwa w naborze do mieszkań z rynkowego filaru rządowego programu mieszkaniowego. Kto może liczyć na punkty?

 • Gospodarstwa domowe, gdzie żadna osoba nie posiada własnego mieszkania – 20 punktów,
 • Najemcy lokali gminnych (np. komunalnych), którzy zdecydują się przeprowadzić do mieszkania przy ul. Wł. Sikorskiego – 20 punktów,
 • Podatnicy rozliczający się w US w Nowym Targu – 5 punktów za osobę (maksymalnie 10 na gosp. domowe)
 • Posiadacze Książeczki Mieszkaniowej, wystawionej do 23.10.1990 r. (chodzi o starą, PRL-owską Książeczkę Mieszkaniową) – 10 punktów za osobę (maksimum 20 na gosp. domowe)
 • Przedsiębiorcy, prowadzący działalność nieprzerwanie co najmniej od 1.09 2020 r. – 5 punktów za osobę (maksimum 10 na gosp. domowe)
 • Absolwenci uczelni wyższych – 5 punktów za osobę
 • Rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka – 5 punktów
 • Samotny rodzic – 10 punktów,
 • Rodzice – 10 punktów za każde dziecko
 • Seniorzy od 65 lat – 5 punktów
 • Niepełnosprawni do 16 r.ż. – 5 punktów
 • Osoby z całkowitą niezdolnością do pracy (wg przepisów o emeryturach i rentach lub mające I lub II grupę inwalidzką lub niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym) – 5 punktów,
 • Mieszkańcy Miasta Nowy Targ – 1 punkt,
 • Osoby, które w ciągu 6 lat przed ogłoszeniem naboru złożyły wniosek o najem mieszkania z zasobu gminy i zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu – 1 punkt.

Uwaga! Nawet jeżeli nie spełniasz żadnego z tych kryteriów, nadal możesz się starać o mieszkanie! Pobierz uchwałę >>